Brosjyre for Suleskarvegen kan en laste ned som .pdf her.


Suleskarvegen vinterstengd

01.11.2013

Suleskarvegen er stengt frå november til siste halvdel av mai. I 2013 opna den 20. mai. Dette kan variere litt frå år til år. Det er snomengde i kombinasjon med tidspunkt for reinsdyrtrekk som bestemmer opningsdato.


Velkomen over fjellet mellom aust og vest sommaren 2014.

Les mer